Sağlık Personeli Lisans Eğitimini İktisat Dalında Yaparsa Özlük Hakları Nasıl Değişir?

Eğitim, sağlık 3 Mart, 07:46'de eklendi
  • 0 paylaşım
  • 729 OKUNMA

Sağlık Hizmetleri Sınıfı kapsamındaki çeşitli unvanlarda lise dengi okul veya önlisans mezunu olarak görev yapan Devlet memurları, lisans eğitimlerini iktisat dalında tamamladıklarında, özlük haklarında bazı değişiklikler olabilmektedir.

İktisat dalında lisans tamamlayan sağlık personelinin (mesleki lise veya mesleki önlisans mezunu), mezuniyetine dair belgeyi kurumuna vermesi üzerine, özlük haklarında değişiklik sonucu doğuracak bazı işlemler ilgili kurum tarafından yapılacaktır.

Sağlık personelinin iktisat lisansiyeri olması halinde özlük haklarında görülebilecek değişiklikler özetle şöyle:

Unsurlar İktisat bölümünü bitiren personel
Mesleki lise mezunu sağlık personeli Mesleki önlisans mezunu sağlık personeli
Aylık Derece/Kademe Değişebilir Değişmez
Kadro Derecesi Değişebilir Değişmez
Ek Gösterge Aylık derecesindeki değişikliğe bağlı olarak değişebilir Değişmez
Ek Ödeme (sabit döner sermaye) Aylık derecesindeki değişikliğe bağlı olarak değişebilir. Değişmez
Yan Ödeme Değişmez Değişmez
Tazminat Aylık derecesindeki değişikliğe bağlı olarak değişebilir Değişmez

İktisat lisansiyeri olunduğunda, ilgili memur hakkında üst öğrenimi bitirmesinden dolayı intibak işlemi yapılır. İstisnai haller dışında, önlisans mezunu sağlık personeli iktisat lisansiyeri olduğunda derece/kademesinde değişiklik olmazken, meslek lisesi mezunu sağlık personeli iktisat lisansiyeri olduğunda kazanılmış hak aylık derece/kademesi değişmektedir.

Aylık derece/kademesinin değişmesi, ilgili personel hakkında geçerli olan; ek gösterge, tazminat ve ek ödemede bazen artışa neden olabilmektedir.

Şöyle ki, lisans mezunu olmayan sağlık personelinin, iktisat lisansiyeri olması ile;

**Aylık derecesinin ilk dört derece dışından ilk dört dereceye gelmesi halinde, tazminat oranı artar.

**Aylık derecesinin ilk dört derece dışından ilk dört dereceye gelmesi durumunda ek göstergeden yararlanır ve ilk dört derecede ilerledikçe ek göstergesi artar.

**Aylık derecesinin yükselmesi halinde, yükseleceği dereceye göre değişecek şekilde ek ödeme oranı artar.

https://memurunyeri.com/memur/kamu-personeliyle-ilgili-diger-haberler/15310-saglik-personeli-lisans-egitimini-iktisat-dalinda-yaparsa-ozluk-haklari-nasil-degisir.html

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.


Sayac
21