Türkiye’deki telefon numaraları

Teknoloji 11 Ekim, 13:56'de eklendi
  • 0 paylaşım
  • 483 OKUNMA

Türkiye’deki telefon numaralandırma sistemi ve belirli hizmetlere tahsis edilmiş numara ve kodlarla ilgili bilgi verir. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‘nde telekomünikasyonu Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) düzenler.

BTK

BTK

Numaraların Biçimi

Türkiye’de standart telefon numaraları, 1988 yılına kadar, 10 basamaklı sayılardı. 1988’de PTT tarafından 12 basamağa çıkarılmış ve yeniden düzenlenmiştir. 12 basamaktan ilk ikisi (90), Türkiye’nin uluslararası alan kodudur. Daha sonraki üç rakam, alan kodudur. “Türkiye Ulusal Numaralandırma Plânı”na göre bu alan kodu; numara bir sabit hatta aitse, hangi ilde bulunduğunu, aksi halde ne tür bir numara olduğunu belirtir. Örneğin, GSM operatörleri için bu üç hane, 5xx biçimindedir. Kullanıcıya özel son bölüm ise, 7 haneden oluşmaktadır.

Bu standardı bozan iki grup numara vardır: Birisi, acil durumlar ve kamu hizmetleri için atanmış olan, 1 ile başlayan üç haneli numaralardır. Tüm cihazlardan, herhangi bir ülke ya da alan kodu kullanılmadan aranırlar. Bu numaralardan en önemlisi, Türkiye’nin ulusal acil durum numarası 112’dir. 112; 911 ile birlikte, cep telefonları tuş kilidindeyken aranabilen iki numaradan birisidir. Bu numaralardan bir diğeri olan ve bilinmeyen numaraları sorgulamak amacıyla kullanılan 118 ise, Türk Telekom özelleştirildikten sonra devredışı bırakılmış ve yerine, her bir telekomünikasyon şirketinin kendine özel, beş haneli ve 118xx biçimindeki bilinmeyen numaralar servisleri hizmete sokulmuştur.

Diğer grup ise özel kurumların müşteri hizmetlerine atanmış olan ve 444’le başlayan, yedi rakamlı özel servis numaralardır.

Acil Numaralar

acil-numaralar

Acil Telefonlar

acil-telefonlar

Acil Telefonlar

Arama Şekli

Uluslararası aramalar için arama çıkış kodu (+) veya (00)’dır. Örneğin, yurtdışından Ankara’daki bir sabit hattı arayacak kişinin +90312xxxxxxx biçiminde bir numarayı, veya (+) yerine (00) kullanarak, 0090312xxxxxxx biçiminde bir numarayı araması gerekir.

Ülke içi şebekeler arası arama çıkış kodu (0)’dır. Türkiye‘de her il için belirlenmiş 3 haneli “il telefon alan kodları” bulunur. Sabit bir hat ile farklı ildeki bir sabit hattı aramak isteyen kişi, arama yapmak için önce 0 (sıfır)’a basar, ardından arama yapacağı ilin 3 haneli kodunu tuşlar ve son olarak arayacağı 7 haneli numarayı girer.

İstisna olan iki grubun aranması ise, hiçbir alan kodu kullanımını gerektirmediğinden gayet basittir. Doğrudan 1xx ya da 444xxxx biçiminde aranırlar.

Alan Kodları

Alan kodları BTK’nin “Türkiye Ulusal Numaralandırma Plânı” na göre belirlenmektedir. Buna göre, sabit telefon numaraları Batı Anadolu illeri için (2xx), Orta Anadolu illeri için (3xx) ve Doğu Anadolu illeri için ise (4xx) alan kodlarına sahiptir. Mobil iletişim işletmecilerinden Turkcell‘in kodları (53x), Türk Telekom‘un (50x) ve (55x), Vodafone‘unki ise (54x)’tir. Bu iki grup için, alan kodlarının tam bir listesi aşağıda sıralanmıştır. Bunların dışındaki alan kodları ise şunlardır:

Alan Kodu İşlevi
392 Kuzey Kıbrıs sabit hatları
510 Sanal Mobil Şebeke Hizmeti (SMŞH) veren kurumlara ait numaralar
512 Türk Telekom’un çağrı hizmeti numaraları
522 Araç telefonları (01.01.2008 itibariyle Türkiye’de araç telefonu hizmeti kaldırılmıştır)
562 Türk Telekom‘un yer ve uydu istasyonlarına ait hatlar
564 Türk Silâhlı Kuvvetleri‘nin yer ve uydu istasyonlarına ait hatlar
592 Uydu telefonları (Globalstar)
594 TCDD‘ye ayrılmış GSM-R numaraları
800 Ücretsiz aranır numaralar
811 Sabit Telefon Hizmeti iki kademeli arama yöntemi erişim numaraları
822 İnternet servis sağlayıcılarına ait çevirmeli (“dial-up“) numaralar
850 Coğrafi olmayan sabit hat numaraları
888 Katma değerli özel ve cinsel içerikli olmayan diğer hizmet numaraları
898 Katma değerli özel içerikli hizmet numaraları
900 Katma değerli cinsel içerikli hizmet numaraları

Bu numaralara en son eklenen alan kodu, (850)’dir. 2009 yılında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından yapılan düzenleme ile, il ya da benzeri bir coğrafi bölge anlamı ifade etmeyen ve göçebe (nomadik) olarak adlandırılan bu alan kodu, tüm Türkiye’de kullanılabilmekte ve il değiştirme ya da benzeri durumlarda telefon numarasının değişmesi gerekmemektedir. Türk Telekom (Wirofon hizmetiyle), Turkcell Superonline, TurkNet, ve Vodafone Kurumsal (daha önce “Biri”) gibi operatörler, coğrafi numaraların yanı sıra, bu alan kodunda olan telefon numaralar talep eden müşterilerine vermektedirler.

Taşınabilir Numaralar için İşletmeci Kodları

Türkiye ve KKTC‘de GSM hizmetinden faydalanmak isteyen kişiler, seçtiklerin işletmecinin sahibi oldukları işletmeci kodları ile başlayan bir cep telefonu numarasına sahip olurlar.

1 Şubat 2007 tarih ve 26421 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Numara Taşınabilirliği Yönetmeliği” sonucunda, Türkiye ve KKTC’de mobil numara taşınabilirliği, 9 Kasım 2008 tarihinde serbestleştirildi. Dolayısıyla bu tarihten beri, operatör alan kodları, bir cep telefonu kullanıcısının işletmecisini tam bir kesinlikle belirtememektedir.

Mobil Operatör Alan Kodu
Türk Telekom 501, 505, 506, 507, 551 (BİMCell sanal operatörü), 552, 553, 554, 555, 559
Turkcell 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539
Vodafone 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549
KKTC Telsim 54285, 54286, 54287, 54288
Kuzey Kıbrıs Turkcell 53383, 53384, 53385, 53386, 53387

 

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.


Sayac
21