Sağlık Personelinin İl/İlçe Dışı Çalışma Tazminatı ve Miktarı

Hemşire İlanları, sağlık 17 Nisan, 14:39'de eklendi
  • 0 paylaşım
  • 597 OKUNMA

Devlet memurlarından bazılarına, köy veya belde gibi yerleşim yerlerinde görev yapmalarından dolayı  ilave tazminat ödenmektedir.

Bu tazminatın ödenmesinde, görev yapılan yerin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında olup olmadığına bakılmamakla birlikte, görev yapılan yerin kalkınmada öncelikli yörelerde olması durumunda ödenen tazminatın miktarı daha fazla olmaktadır.

Bu tazminatın ödenebileceği memurlar

Devlet Memurlarına Ödenecek Zam Ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ekinde yer alan tazminat cetvelinde; en yakın il ve ilçe merkezine uzaklığı en az 10 km. olan köy ve diğer yerleşim birimlerinde sürekli görev yapan memurlardan sağlık personeli olanların bazılarına ilave özel hizmet tazminatı ödenmesi öngörülmüştür.

Sağlık personelinden klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve uzman tabiplere ödenmeyen bu tazminattan, tabip ve diş tabipleri ile mesleki öğrenim görmüş diğer sağlık personeli ise yararlanabilmektedir.

Öte yandan, üniversite kampüs alanı veya havaalanı gibi yerlerde görev yapanlara, bu yerlerdeki görevlerinden dolayı ilave özel hizmet tazminatı ödenmiyor.

Tazminatın miktarı

En yakın il ve ilçe merkezine uzaklığı en az 10 km. olan köy veya diğer yerleşim birimlerinde fiilen görev yapmalarından dolayı, kapsamdaki sağlık personeline ödenecek ilave özel hizmet tazminatının aylık miktarı, en yüksek Devlet memuru aylığının belli oranları esas alınmak suretiyle hesaplanmaktadır.

İlgili personelin unvanına ve görev yerinin kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında olup olmamasına göre değişen oranlarda hesaplanan bu ilave tazminat, her ay maaşla birlikte ödenmektedir.

2017 yılının ilk altı aylık döneminde, il/ilçe merkezi dışındaki çalışmalarından dolayı ilave özel hizmet tazminatı ödenen sağlık personeli ve tazminatın aylık net miktarı şöyle:

İlave tazminat alan personel İlave tazminatın aylık net miktarı
Kalkınmada öncelikli yerlerde Diğer yerlerde
Tabip ve diş tabibi (klinik şefi, klinik şef yardımcısı, başasistan ve uzman tabipler hariç) 226 TL 136 TL
Mesleki öğrenim görmüş diğer sağlık personeli 91 TL 45 TL

https://memurunyeri.com/memur/ucret/15590-saglik-personelinin-il-ilce-disi-calisma-tazminati-ve-miktari.html

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.


Sayac
21