Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alacak Mart 2017

Hemşire İlanları, sağlık 18 Nisan, 12:21'de eklendi
  • 0 paylaşım
  • 596 OKUNMA

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 657 SAYILI KANUNUN 4/B MADDESİ UYARINCA

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLÂNI

Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde, 657 Sayılı Kanunun 4/B maddesi ile 06.06.1978 tarihli ve 7/15454 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan esaslar ile ek ve değişikliklerine göre istihdam edilmek üzere, aşağıda belirtilen unvanda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2016 yılı Ortaöğretim düzeyi KPSS puanı esas alınarak sıralama ile alım yapılacaktır.

BİRİMİ UNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
Diş Hekimliği Hemşire 1 Sağlık Meslek Liselerinin Hemşirelik
Fakültesi bölümünden mezun olmak

1- Başvuracak adayların 657 Sayılı Kanunun 48. Maddesinde belirtilen şartlara haiz bulunmaları,

2- Ortaöğretim düzeyinde 2016 KPSS’ye girmiş bulunmaları,

3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik ve yaşlılık aylığı almıyor olmaları gerekmektedir.

4- Müracaatların; ilânın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde mesai bitimine kadar; Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığının http://personel.idari.erdogan.edu.tr/ web adresinden temin edilecek örnek başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılması gerekmektedir. Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

5- Sonuçlar ilgili KPSS puan sıralaması dikkate alınarak; başvuru bitim tarihini takip eden 10 i ş günü içinde http://www.erdogan.edu.tr/ adresinde yayımlanacaktır.

6- 4/B Sözleşmeli personel olarak çalışmakta iken istifaen görevinden ayrılarak sözleşmesi feshedilenler; fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süre geçmeden başvuruda bulunamazlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR:

Başvuru Formuna eklenmek üzere;

1-  Diploma veya mezuniyet belgesi örneği (diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ya da onaylı sureti mutlaka idarece görülecek ve örneği alınacaktır),

2-  2016 KPSS Sonuç Belgesi,

3-  Nüfus cüzdanı aslı, (İdarece örneği alınacaktır),

4-  3 adet vesikalık fotoğraf (1 tanesi başvuru formuna eklenecektir),

5- Adli sicil kaydı (e-devlet’ten alınabilir),

6- Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (e-devlet’ten alınabilir)

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.


Sayac
21