İLKSAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 10 BÜRO PERSONELİ ALACAK

Kamu 29 Ocak, 19:51'de eklendi
  • 0 paylaşım
  • 836 OKUNMA

Genel Müdürlümüze aşağıda belirlenen şartlarda 10 (On) büro personeli alınacaktır.

A – BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR :

            1)  Alınacak personelde aranacak Genel Şartlar;

a)      657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi (A) bendinin 1, 4 ve 5 inci alt bentlerindeki şartları taşımak,

b)      Görevini yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya vücut noksanlığı bulunmamak,

c)      Daha önce kamu veya özel sektör tarafından işten çıkarma cezası ile işine son verilmemiş olmak.

d)     Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış olmak veya muaf sayılmış olmak.

2) Büro Personeli için aranan şartlar;

a) İktisat, İşletme, Maliye, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

b) Yapılan inceleme ve soruşturma sonunda, Büro Personeli olmalarına engel bir durumu bulunmamak,

c) 2015 veya 2016 yılında düzenlenen KPSS sınavlarından birine girmiş olmak ve KPSS P9, P26, P28, P29, P35, P98 ve P99 puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak,

d) İyi derecede bilgisayar kullanıyor olmak.

e) Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşından küçük olmamak.

B – BAŞVURU İÇİN İSTENECEK BELGELER

a) KPSS sınav sonuç belgesi çıktısı,

b) Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

c) Özgeçmişi,

d) Öğrenim belgesi aslı veya onaylı örneği (Şahsen başvurularda Kurumdan aslı gibidir onayı verilmektedir. Posta yolu ile başvurularda ise sıralamaya girmeye hak kazanan adaylardan öğrenim belgesinin aslı istenecektir)

e) Askerlik terhis belgesi (Muaf olanlar bakımından muafiyet belgesi),

f) Adli Sicil Belgesi

g) İş tecrübesi varsa belgeleyen evrak,

C – BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

a)      Başvuruda bulunacak adayların, İLKSAN Genel Müdürlüğünün www.ilksan.gov.tr adresinde adaylar için yer alan İş Talep Formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra imzalı ve fotoğraflı olarak istenilen belgelerle birlikte 22.02.2017 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Demirkapı Sokak No:24 06340  Demirlibahçe – MAMAK / ANKARA adresine şahsen teslim etmeleri veya kargo ile göndermeleri gerekmektedir.

b)      Müracaat sonunda adayların beyan ettikleri Kamu Personel Seçme Sınavı puanları ÖSYM Başkanlığından Genel Müdürlüğümüz tarafından teyit edilecektir.

c)      Gerçeğe aykırı beyanda bulanan adayların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

d)     Başvuru esnasında istenen belgeler incelendikten sonra eksik belgesi olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.,

D – DİĞER HUSUSLAR

a)      Atamaları yapılmayan adayların başvuru evrakı, yerleştirilme sonucunun ilanından itibaren 15 gün içinde aday tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek olup, belirtilen süre sonrası yapılacak talepler dikkate alınmayacaktır.

E – YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

a)      Başvurusu kabul edilen adaylar başvuru süresi bittikten sonra;

KPSS puanı esas alınarak sıralamaya tabi tutulacak ve en yüksek puan alan adaydan                 başlanarak mülakat komisyonunca belirlenecek kişi sayısı kadar aday mülakata çağrılacak, yapılan mülakat sonucunda ataması uygun bulunan adaylar ilan edilecektir.

b)      Çağrı yapılan adaylardan verilen süre içinde başvurmayan, başvurup ataması yapıldıktan sonra görevine başlamayan yada aranılan şartları taşımadığı sonradan anlaşılanların atamaları iptal edilip yerine kazanma sırasına göre yedeklerden atama yapılacaktır.

c)      Personel alımı ile ilgili tüm ilanlar İLKSAN Genel Müdürlüğünün www.ilksan.gov.tr internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca yerleştirilmesi yapılan adayların adreslerine de tebligat yapılacaktır.

 

Sandığımız özel kanunla kurulmuş olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi değildir. Alınacak personel 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre çalıştırılacaktır.

 

İlan olunur.

Başvuru Formu İçin Tıklayınız.

İLKSAN BÜRO PERSONELİ MAAŞI

Maaş ve diğer bilgileri memur sözlükten okuyabilirsiniz.

http://www.memur-sozluk.com/ilksan-buro-personeli

 

Nisan 2016 ilanında mülakata hak kazanan adaylar ve puanları

Yorumlar

Yazıya 3 yorum yapılmış. Sen de fikrini paylaş!

h.ceylan Şubat 1, 2017

bu sefer kesin 85 üstü ile kapatacak

kpss sonuncusu Şubat 1, 2017

düz memurluktan bin kat daha iyi aslında. Maaş olarak.

kerim Şubat 1, 2017

bunlar daha geçen gün alım yapmadı mı ya? Ben mi yanlış hatırıyorum. Emekli mi çok yoksa giden mi kaçıyor acaba.


Sayac
21