Bazı Memurlara Takım Elbise Yardımı Yapılıyor

Kamu 31 Temmuz, 07:44'de eklendi
  • 0 paylaşım
  • 87 OKUNMA

Kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan Devlet memurlarından bazılarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılmış olan “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği” çerçevesinde “takım elbise/tayyör” yardımı da yapılmaktadır.

Giyecek yardımı yapılacak memurlar ile yapılacak yardımın cinsi, miktarı, kullanım süresi ve niteliğine “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği” eki cetvellerde yer verilmiştir.

Takım elbise/tayyör yardımı

Devlet memurlarından bazılarına, erkek memurlar için takım elbise ve kadın memurlar için tayyör yardımı yapılmaktadır.

Takım elbise/tayyör yardımı, ilgili memurların kadro unvanlarına, hizmet sınıflarına ve görevlerine  göre 1, 2 veya 5 yılda bir adet şeklinde yapılmaktadır.

Yönetmelik hükümlerine göre, “takım elbise/tayyör” yardımının;

-Her yıl Nisan-Mayıs aylarında yapılması,

-Kapsamdaki unvanlarda göreve ilk başlayanlara Nisan-Mayıs ayları beklenmeden yapılması,

-Aday memur olarak göreve başlayanlara da asil memurlar gibi yapılması,

-Kullanma suresi dolmadan yeniden yapılmaması,

-Grev nedeniyle kullanılamaz hale gelmiş olması durumunda, genel veriliş zamanı beklenmeden yenisinin verilmesi

gerekmektedir.

Giyecek yardımı kapsamında yapılan “takım elbise/tayyör” yardımı, bazı memurlara ayni olarak verilirken, bazı memurlara ise Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen standart fiyatlar esas alınarak nakden ödeme şeklinde yapılmaktadır.

Takım elbise/tayyör yardımı yapılan memurlar

 MEMURUN SINIFI/UNVANI ÖZELLİĞİ NİTELİĞİ ADET
*Şoför Açık yerde çalışanlara Yünlü kumaş Bir yılda 1 adet
*Yardımcı Hizmetler Sınıfı personeli Yünlü kumaş Bir yılda 1 adet
*Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli Tören ve özel günlerde giymek için Kumaş Beş yılda 1 takım
*Emniyet Hizmetleri Sınıfı personeli (çarşı ve mahalle bekçisi hariç) Sivil olarak görev yapanlara Yünlü kumaş İki yılda 1 takım
*Çarşı ve Mahalle Bekçisi Resmi kıyafetli olanlara Yünlü kumaş Bir yılda 1 takım
*İtfaiye, Zabıta, Bando, Orkestra Personeli, Muhafaza Memuru, Kolcu, Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Gümrük Sahasında Görevli Gümrük Memurları v.b. Resmi kıyafetli olanlara Yünlü kumaş İki yılda 1 takım

Öte yandan, resmi kıyafet taşıyan personele (Emniyet Hizmetleri Sınıfında çalışan personel ile infaz ve koruma memurları, orman muhafaza memurları ve mübaşirler hariç) ayrıca keten kumaştan bir takım yazlık elbise verilebilmektedir.

https://memurunyeri.com

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.


Sayac
21