4B Sözleşmeli Hizmet Sürelerinin Memuriyette Değerlendirilmesi

Kamu 22 Mart, 08:10'de eklendi
  • 0 paylaşım
  • 1.006 OKUNMA

Devlet memurlarının memuriyet dışında geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylıklarında ne şekilde değerlendirileceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda düzenlenmiştir.

Memuriyet dışı hizmetlerin değerlendirilmesinde memurun hizmet sınıfı, memurun kurumu, memuriyet dışı hizmetlerin niteliği ve geçtiği yer gibi hususlardan hareket edilirken, 4/B sözleşmeli personel olarak geçirilen hizmetlerin değerlendirilmesi konusu ayrıca düzenlenmiştir.

4/B hizmet sürelerinin değerlendirilmesi

Devlet memurlarının memuriyet dışı hizmetlerinin kazanılmış hak aylıklarında ne şekilde değerlendirileceği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/C maddesinde düzenlenmiştir.

Bu düzenlemede, 4/B sözleşmeli hizmet sürelerinden söz edilirken; 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, “memuriyete geçirilmeleri halinde”, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet sürelerinin, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

Bu hükme göre, 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli statüde geçirdikleri sürelerin tamamı memuriyette değerlendirilmiş olacaktır.

Öte yandan, söz konusu “memuriyete geçirilme halinin”, sadece yasal düzenlemelerle memuriyete geçirilen 4/B sözleşmeli personeli değil, aynı zamanda ilk defa Devlet memuriyetine atanan 4/B sözleşmeli personeli de kapsayacağı değerlendirilmektedir.

Bu itibarla, 4/B sözleşmeli personel olarak çalışırken yasal düzenlemelere istinaden veya ilk defa devlet memuriyetine giriş usulleri çerçevesinde memuriyet kadrolarına atananların sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri,  her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle kazanılmış hak aylıklarına dahil edilir.

https://memurunyeri.com/diger-kamu-personeli/657-4b-sozlesmeli-personel/15434-4-b-sozlesmeli-hizmet-surelerinin-memuriyette-degerlendirilmesi.html

Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmamış.


Sayac
21